dimensioni dwara janhit mein jaari :)

Polbank EFG otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na przekształcenie z oddziału i…

Chwilówka przez internet Polbank EFG otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na przekształcenie z oddziału instytucji kredytowej w polski bank krajowy.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na przekształcenie Polbank EFG z oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy. Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego:

-       Wszystkie umowy z klientami pozostają w mocy
-       Depozyty ulokowane w banku zostaną objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
-       Komisja Nadzowu Finansowego sprawuje kontrolę nad Polbank EFG S.A. w pełnym zakresie.
 
29 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Eurobank EFG, zezwoliła na przekształcenie Polbank EFG z oddziału instytucji kredytowej w bank z licencją polskiego nadzoru. Do tej pory Polbank EFG funkcjonował, jako oddział instytucji kredytowej pod formalną nazwą „EFG Eurobank Ergasias SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”. Z chwilą wpisania nowego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, Polbank EFG S.A. rozpocznie działalność na takich samych warunkach jak inne banki w Polsce.
 
Zgodnie z zasadą tzw. generalnej sukcesji, bank wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oddziału. W praktyce oznacza to, że wszystkie zobowiązania i prawa dotychczasowego oddziału przechodzą automatycznie na bank krajowy – Polbank EFG SA.  - Z perspektywy klientów zmiana ma charakter czysto formalny. Nie będzie wiązała się z koniecznością wizyty w oddziale, ani podpisywaniem nowych dokumentów – mówi Kazimierz Stańczak, dyrektor generalny Polbank EFG. – Po wpisaniu Polbank EFG S.A. w KRS, depozyty naszych klientów będą objęte ochroną polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a bank będzie podlegał kontroli KNF w pełnym zakresie – dodaje.
 
Polbank EFG rozpoczął działalność w lutym 2006 roku. Dziś bank obsługuje ponad 800 000 klientów w ponad 300 placówkach ulokowanych w 149 miastach Polski.

Źródło: Polbank EFG

Pożyczka chwilówka przez internet


Leave a Reply